چلوکباب بهارستان

انواع چلوکباب های ایرانی با گوشت گرم و تازه و برنج ایرانی
فاز 1 نوبنیاد،نبش میدان بهارستان،طبقه دوم
مدیریت:09355565420
تلفن سفارشات:07644471900