شهر غذا

کیفیت را با ما تجربه کنید
با انواع غذا های ایرانی
طعم غذای خانگی را در شهر غذا تجربه کنید
به ازاء هر دست غذا،یک سالاد یا ماست و خیار رایگان
پیک رایگان
مدیریت:خانم دریاب
فاز A2،مجتمع خدماتی سرو 8
09164669978-09366452945
07644471497-07644471496