آشپزخانه پردیس 2

به همراه کادری مجرب
منوی متنوع و با کیفیت عالی
آنگونه که لایق کیشوندان عزیز می باشد
آماده ارائه خدمات غذایی و بستن قرارداد با سازمان ها و شرکت ها می باشد
سفارشات به صورت تلفنی پذیرفته میشود
09347695334
07644456125