آش سرا و کباب سرای سروستان

با منوی جدید در خدمت شما کیشوندان گرامی می باشد

ساعت کار: 24 ساعت شبانه روز

آدرس: فاز A2، مرکز خرید سرو 8، غرفه A2-11

تلفن: 0938066132-09302064005