رستوران قصر سفید

انواع غذاهای ایرانی، فرنگی، دریایی و پیتزا

آدرس: انتهای بلوار اندیشه - قطعه RF13