رستوران نهنگ سفید

تلفن: 09127697394
آدرس: نوار ساحلی -  پشت بازار مریم