آشپزخانه برادران بختیاری

آدرس: عربها - بلوار خاتم - جنب مسجد خاتم الانبیاء
تلفن: 09347699423