آشپزخانه سفره سبز

آدرس: صدف - فاز 2 - پارکینگ مسجد امام حسن
تلفن: 44442761