رستوران کلبه درویش

  فضائی آرام و دلپذیر

درکنار کشتی یونانی

سفره خانه سنتی

آدرس: ساختمان ساحلی دو - جاده جهان بعد از کشتی یونانی