کافه رستوران میتاکیش

پذیرای گردشگران  و کیشوندان محترم در جزیره کیش

آدرس: پارک شهر جزیره زیبای کیش