رستوران آب و برق

با ظرفیت 100 نفر  آماده پذیرایی از مهمانان و کیشوندان عزیز میباشد .

ساعت کاری: ظهر تا بعد از ظهر

آدرس: میدان خلیج فارس - بلوار ایران ، محوطه شرکت آب و برق کیش

تلفن: 07644424881