رستوران صبا ملک

غذاهای ایرانی و فرنگی

همراه با موزیک زنده

آدرس: اسکله تفریحی قدیم، اراضی ساحلی

تلفن: 09347681711