شاندیز غروب کیش

انواع غذاهای ایرانی

همراه با موزیک زنده

آدرس:  کیش – جاده جهان – نرسیده به کشتی یونانی

تلفن : 3-4450090