رستوران پایاب

با ارائه گلچینی از خوشمزه ترین غذاهای سنتی ایران و خوراک های بین المللی

همراه با موزیک زنده

آدرس: جنب مجموعه ورزشی المپیک

تلفن:07644423638

 
 
 
 

 

تلفن:جنب مجموعه ورزشی ال