رستوران پاریس

استیک، غذاهای دریایی، پاستا

پیتزا، سوخاری، برگر

سرویس رایگان در محدوده صدف

تلفن:07644458918

آدرس:ایوان مروارید، رستوران پاریس