رستوران و کافه سام استار

آدرس: خیابان فردوس-روبروی بازرار پردیس یک-خیابان ابن سینا-ساختمان گنجینه یک-طبقه 4

                                        رستوران سام استار

تلفن: 44472505