رستوران شاندیز ونوس

 

آدرس: بازار ونوس، طبقه دوم

تلفن:09133253338